Luft til vand varmepumper

Luft til luft

Når miljø er vigtigst

Luft til vand

Varmepumper er overordnet set en relativt ny teknologi, hvor det er muligt at udvinde billig energi fra naturen på en CO2-venlig måde. Der findes flere forskellige typer af varmepumper, og en af dem er luft til vand varmepumpen, der trækker energien ud af luften udendørs, og omsætter den til varmt vand til indendørs brug.

En luft til vand-varmepumpe er særlig god for økonomien, når du har gulvvarme. Dette skyldes, at vandet der opvarmes med en varmepumpe, har en lav temperatur. Har du gulvvarme under et trægulv, må fremløbstemperaturen på det varme vand ikke være for høj, helst under 27-30 grader, af hensyn til gulvet


Luft til luft

Luft til luft Varmepumper er en effektiv og energi besparende energi form, som i stigende grad anvendes i sommerhuse og almindeligt parcelhusbyggeri. Årsagen til populariteten er bl.a., at installationsprisen er lav, og at der normalt er betydelige besparelser at hente på driften. Der findes forskellige typer af varmepumper, og luft til luft varmepumpen er den billigste af dem alle. Den udvinder varmen fra luften udendørs, og sender den varme luft ind i huset.


Luft til luft varmer kun et sted og akn ikke bruges sammen med centralvarme. De fleste vil samtidig kunne fungere som aircondition i de varme måneder.


Solenergi

Solfangere omdanner solens energi til varme. Et solvarmeanlæg bygges op af en udendørsdel, som er solfangerne. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler. Herfra går det videre til varmepumpens vandvarmer som et separate system. Herefter løber vandet fra solfangeren retur til solfangeren, for at blive varmet op igen.

Det er vigtigt at dimentionere anlæggene, så det passer til det konkrete hus behov og familiens størrelse.

Der finder to hovedtyper solfangere på det danske marked - plansolfanger og rørsolfanger også kaldet en vakuumsolfanger. Grundlæggende virker de på sammen måde.

Solfangere laver udelukkende varme, men solceller laver elektricitet. Solfangere er et væsentlig mindre kompliseret system, der hverken kræver batterier eller invertere. Der er ingen afregning til el nettet, da der kun produceres varme til eget brug.