TRÆK DIN REGNING FRA I SKAT

Håndværker fradrag er årligt optil 25.000 kr. kan trækkes fra som kapitalindkomst.
Du kan trække håndværkerarbejde og serviceydelser i din helårsbolig eller fritidsbolig fra i skat. Det kaldes for håndværkerfradrag eller servicefradrag. Dog er der sket ændringer for 2020, således den nye ordning er blevet mere grøn, men der er stadig en kontant besparelse af hente på din håndværkerregning. 


Nye tilskudsregler fra 2021

Der kan søges om tilskud til nye varmepumper. Det vil være Luft til Vand typer. Tilskuddet vil blive på 30% af installationens værdi.Det er bygningsejeren selv, der skal ansøge om tilskud på: statens-tilskudspuljer.dk. Det kan man fra d. 15. oktober 2020.

Læs mere på:

https://www.tekniq.dk/presse/pressemeddelelser/2020/august/statslige-stoettekroner-saetter-fart-paa-varmepumperne


INSTALLATØREN ANBEFALER

I alt for mange tilfælde skyldes defekte installationer og miljø skader, at der er anvendt produkter af for ringe kvalitet eller at lovpligtige foreskrifter ikke er overholdt. Ofte desværre begge dele. Det er ikke uden grund, at via har autoriationer. Når arbejdet kræver autoriation, så handler det om, at arbejdet indebærer risiko fpr alvorlig personskade eller tab af store værdier. Det er vigtig at disse installationer udføres af virksomheder med de rette kompentencer.


Kun montører listet ved kølebranchen miljøordning må montere varmepumper eller arbejde med køl. Mit nummer er II 200821-26683

https://www.kmo.dk/Pages/Godkendte-Virksomheder.aspx

Kun Vedvarende Energi Instalatører listet på 

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ve-virksomheder kan give dig tilskud fra energistyrelsen.

Kun El Installatører listet i sikkerhedstyrelsens autorationsregister må arbejde i din el installation. Mit nummer er: EFUL-14264

https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister#

Alle skal have et godkent kvalitets ledelses system. Vores er godkendt af Validan ApS

https://www.validan.dk/